< Terug naar bronnen

Waarom kiezen voor de Agile-methode voor uw projectmanagement? 

De Agile-methode, intussen ook beter bekend als SCRUM, is een projectmanagementmethode die aanvankelijk werd ontwikkeld voor het gebied van IT-development, maar die tegenwoordig wordt aangepast aan vele andere activiteitensectoren. Ontdek in dit artikel hoe het werkt, wat de achterliggende waarden ervan zijn en waarom wij u aanraden deze methode te kiezen voor uw projectmanagement.

#1.

Wat is de AGILE-methode?

De Agile-methode, bekend als Scrum, is een steeds bekendere projectmanagementaanpak die door veel bedrijven wordt gebruikt. 

Aanvankelijk werd deze methodologie ontwikkeld voor gebruik in de ITdevelopment, maar tegenwoordig is ze aangepast aan vele andere sectoren. Dit is uiteraard de methode die wij gebruiken om onze projecten te managen. 

Ongeacht uw vakgebied, als u op zoek bent naar een nieuwe projectmanagementmethode voor uw IT-ontwikkelproject, raden wij de Agile-methodiek aan omdat we er volledig tevreden mee zijn én overtuigd zijn van de effectiviteit ervan. 

Om deze methode te beschrijven, hebben we het dan ook meer over een ‘mentale gemoedstoestand’, een filosofie of een Agile-aanpak dan over een methodologie in strikte zin. 

De Agile mindset staat vaak in contrast met de zeer wijdverbreide watervalmethode, ook wel cascademethode genoemd, die bestaat uit het volgen van de specificaties, duidelijk gedefinieerd aan het begin van het project, zonder interactie met de klant tot aan de levering van het product.

Deze methode biedt zeer weinig mogelijkheden tot verandering of flexibiliteit - in tegenstelling tot de Agile-aanpak, die samenwerking met klanten en frequente levering van de software of het product gedurende het hele project beoogt.

#2.

Waarden en principes

Het Agile Manifesto, geschreven door de experts die deze trend hebben gecreëerd, legt de waarden en principes uit. Deze aanpak schuift 4 belangrijke aspecten naar voren: 

1) Individuen en hun interacties, meer dan processen en hulpmiddelen. 

2) Operationele software in plaats van uitgebreide documentatie. 

3) Samenwerking met klanten is méér dan contractonderhandelingen. 

4) Aanpassing aan verandering is méér dan het volgen van een plan. 

Het is natuurlijk niet omdat deze benadering deze vier waarden bevoordeelt, dat zij de andere volledig verwaarloost. Het is uiteraard noodzakelijk om bijvoorbeeld bij de start van uw projecten een contract af te sluiten met uw opdrachtgevers. 

In dit Manifest ontdekken we 12 principes die voortkomen uit deze 4 waarden. Dit zijn degenen die wij het meest relevant vinden: 

Maak van klanttevredenheid uw prioriteit: 

Dit lijkt misschien voor de hand liggend, maar het is een belangrijk elementair principe om te onthouden. Om dit te bereiken, moet u uw klanten betrekken bij het ontwikkelingsproces. Als zij bij het project betrokken zijn, kent u hun gevoelens en kunt u het project (indien nodig) aanpassen om hen 100% tevreden te stellen. 

Aanpassingsverzoeken positief verwelkomen: 

Dit is het sterke punt van deze aanpak. Uw klanten kunnen tijdens het ontwikkelingsproces wijzigingen in het project aanbrengen, waardoor ze het product krijgen dat ze echt willen. 

Onderhoud een voortdurende samenwerking met uw klanten: 

Door regelmatig samen te werken en de dialoog aan te gaan, kom je gegarandeerd tot het ideale product. 

Besteed bijzondere aandacht aan technische uitmuntendheid en design: 

Zoals u zich kunt voorstellen, moet u, om een ​​project te laten slagen, de best mogelijke tools gebruiken om uw klanten diensten of ontwikkeling van hoge kwaliteit aan te bieden. 

Verbeter voortdurend uw processen om de projecten van uw klanten te optimaliseren: 

Dit is een heel belangrijk principe van de Agile-methode. Neem de tijd om regelmatig na te denken over manieren om nog efficiënter te werken. 

#3.

Hoe werkt het?

Het plannen van een heel project is (of lijkt) vaak een onmogelijke opdracht, omdat er zich onderweg nog onvoorziene gebeurtenissen en mogelijke veranderingen kunnen voordoen. Deze methode is contraproductief. 

Daarom raden wij de Scrum-methode aan (een onderdeel van de Agile-aanpak), waarbij wordt aanbevolen om de ontwikkeling van uw product of de voortgang van uw project op te delen in deelprojecten, sprints genaamd. 

Deze Scrum-methode voorziet in 3 rollen: 

1) De Product Owner: vertegenwoordigt de klant en legt zijn wensen/eisen uit aan de ontwikkelaars of projectverantwoordelijken. 

2) De Scrum Master: zorgt ervoor dat het team de Scrum-methode respecteert. 

3) Het ontwikkelteam: de mensen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het project en op het gebied van IT-ontwikkeling de mensen die uw product ontwikkelen. 

De Agile-methode volgt verschillende stappen: 

Product backlog: 

De klant schrijft, met de hulp van de Product Owner, een lijst met alle functies en vereisten die hij voor zijn product wil en geeft deze een prioriteit. Het resultaat is een lijst met uit te voeren taken, die Product Backlog heet. 

Sprintplanning: 

Het ontwikkelingsteam selecteert de te ontwikkelen elementen, de backlog-taken die tijdens de sprint moeten worden uitgevoerd en schat de benodigde tijd en het budget in. 

Sprintoverzicht: 

Aan het einde van een cyclus (sprint) presenteert het ontwikkelteam de features aan de Product Owner die zijn feedback zal geven. Ook de klant zal de voorlopige versie van het product hebben getest en kan vervolgens wijzigingen aanvragen, die zullen worden opgenomen in de volgende sprint. Dit is een zeer belangrijke stap omdat deze de rest van het project bepaalt. Zodra de sprintdoelen zijn bereikt, kunt u doorgaan naar de volgende totdat het hele product is ontwikkeld of het project is voltooid. 

Sprint-terugblik: 

Aan het einde van elke sprint houden het ontwikkelteam en de Product Owner een sprint-retrospective meeting. Dit gesprek vindt plaats na de sprint review en bestaat uit het maken van de balans met als doel te kijken welke positieve punten versterkt moeten worden en welke negatieve punten verbeterd moeten worden voor de rest van het project. 

Deze aanpak is flexibel maar voldoet toch aan bepaalde regels. Zodra een sprint is gestart, kunnen uw klanten immers geen wijziging meer aanbrengen in de scope (d.w.z. de scope van het project: alle te ontwikkelen applicaties en modules of uit te voeren taken). Ze moeten wachten tot het einde van de cyclus om de gewenste wijzigingen te zien. 

Dagelijks 

Om projecten soepel te laten verlopen, raadt de Agile-methode aan om de dag te beginnen met een dagelijkse stand-up, een dagelijkse bijeenkomst waarin teamleden uitleggen waar ze die dag aan gaan werken en welke moeilijkheden ze kunnen tegenkomen. Samen denken ze dan al na over eventuele oplossingen. Werken in teamverband is naar onze mening de beste techniek voor het leveren van hoogwaardige dienstverlening. 

#4.

De voordelen van de Agile werkwijze

Flexibiliteit: 

U heeft het ongetwijfeld begrepen: flexibiliteit is het allerbelangrijkste voordeel van deze methode. U en uw klanten bepalen bij aanvang van het project de gewenste functionaliteiten of taken die moeten worden uitgevoerd. Uw klanten kunnen onderweg wijzigingen aanbrengen om het beste resultaat te bereiken. 

Superieure kwaliteit : 

Omdat de ontwikkeling in sprints is opgedeeld, kunnen uw klanten hun project eenvoudig aanpassen aan hun behoeften en levert u zo het product op dat perfect aansluit bij hun wensen. 

Betere klantrelaties: 

Met deze aanpak investeren uw klanten meer in hun project. We blijven beschikbaar en communiceren regelmatig met hen om een ​​vertrouwensrelatie op te bouwen die naar onze mening noodzakelijk is voor het succes van een project. 

Deadlines gerespecteerd: 

Het is gemakkelijker om een ​​planning en levertijd op te stellen en te respecteren door de ontwikkeling van het product op te splitsen, dan na te denken over de tijd die nodig is om het allemaal in één keer te ontwikkelen. 

Beter budgetbeheer: 

Aan het begin van het project stel je specificaties op met een overall budget en aan het einde van elke sprint informeer je je klanten over het reeds bestede budget en het resterende bedrag. Zo zijn er achteraf geen onaangename verrassingen en kunnen uw klanten het project aanpassen aan de beschikbare middelen. 

#5.

En bij ons?

We hebben besloten deze aanpak toe te passen omdat deze beter aansluit bij de realiteit: onvoorziene gebeurtenissen en veranderingen in de ontwikkeling kunnen altijd gebeuren, dus we willen erop inspelen. Bovendien stelt het ons in staat een vertrouwensrelatie met onze klanten op te bouwen, wat voor ons essentieel is. 

Om deze Scrum-methode correct toe te passen heeft ons hele team een ​​training gevolgd van Jean-Marc Ledent, Agile-specialist en coach voor bedrijven, om de waarden, principes en werking van deze methode te leren kennen. 

Wij raden deze aanpak ten zeerste aan omdat deze een beter project- en werktijdbeheer biedt, wat zowel voor onze klanten als voor ons team gunstig is. Wij zijn hiervan voor de volle 100% overtuigd. 

Heb je een vraag, een project om te ontwikkelen?Twijfel niet langer en neem contact met ons op!