< Terug naar bronnen

Hoe kunt u als klant uw digitale project voorbereiden en opvolgen?

Het ontwikkelen van een digitale oplossing is vaak een vrij complex project. Om u te helpen er het beste uit te halen, hebben we een aantal tips samengesteld om ervoor te zorgen dat uw ontwikkeling zo soepel mogelijk verloopt. Ontdek alle best practices in dit artikel.

#1.

Inleiding

Het ontwikkelen van een digitale oplossing is vaak een vrij complex project, of het nu gaat om een mobiele applicatie, een webapplicatie of managementsoftware voor je bedrijf.

Om ervoor te zorgen dat alles zo soepel mogelijk verloopt, moeten de zaken van tevoren goed voorbereid worden en natuurlijk tijdens het ontwikkelingsproces nauwlettend in de gaten worden houden.

Als u een externe serviceprovider gebruikt, zijn voorbereiding en monitoring des te belangrijker omdat er extra mensen bij betrokken zijn.

Hier zijn een paar punten waar u op moet letten voor, tijdens en na de ontwikkeling van je digitale oplossing.

#2.

Voor de ontwikkeling van het project

Een duidelijk idee hebben van uw project

Dit is het belangrijkste element! U moet zeker zijn van uw idee.

Als u niet zeker bent van uw idee, loopt uw project het risico om niet aan uw verwachtingen te voldoen omdat de ontwikkelaars onvoldoende informatie zullen hebben.

Als u bijvoorbeeld 70% zeker bent van uw idee, begin dan nog niet met de ontwikkeling, maar denk verder na over uw project. U kunt een dienstverlener inschakelen om u te begeleiden in deze analysefase.

Bij Deuse adviseren we vaak klanten via een audit en analyse om het project te verduidelijken voordat het wordt gestart.

Soms is een brainstormsessie met uw team voldoende.

Als uw project niet goed gedefinieerd is in uw gedachten en u voortdurend van gedachten verandert tijdens de ontwikkeling, zal dit invloed hebben op uw budget en de levertijden van uw oplossing.

Let op, u moet uw project ook niet tot in de kleinste details uitwerken, omdat de ontwikkelaars dan te weinig speelruimte hebben voor de uitvoering.

U moet het juiste evenwicht vinden, de grote lijnen van uw project en uw doelen kennen, maar enige flexibiliteit behouden.

Hoewel er altijd aanpassingen onderweg zullen zijn, moet uw idee toch duidelijk zijn vóór de ontwikkeling.

Over het algemeen weten klanten vaak beter wat ze niet willen dan wat ze echt willen. Probeer u te concentreren op wat u wilt.

Uw projectverantwoordelijke gericht leiden:

Als u tijd wilt besparen voor uw projectleider, kunt u de ontwikkeling van uw project voorbereiden door:

- Een lijst te maken van websites en applicaties die u leuk vindt, zodat uw projectleider uw smaak beter leert kennen.

- Het identificeren van essentiële functies die ontwikkeld moeten worden en minder belangrijke, de "nice-to-have" functies.

- Uw ideeën al op papier te zetten: bij Deuse maken we wireframes (schema's van uw oplossing), maar als onze klanten ons schetsen verstrekken, zijn we blij omdat het ons echt helpt.

U hoeft natuurlijk niet voor alles tekeningen te hebben, maar een paar kunnen een nauwkeuriger beeld geven van wat u wilt.

Let op, net als bij het idee van uw project, ga niet te gedetailleerd te werk, omdat dit uw dienstverlener te veel kan beperken.

Deze voorbereiding helpt om de juiste richting aan uw project te geven.

Alle benodigde documenten verstrekken:

Voordat de ontwikkeling begint, is het belangrijk om uw logo en huisstijl (indien van toepassing), afbeeldingen en pictogrammen en uw inhoud aan uw dienstverlener te verstrekken om het project niet te vertragen en de deadlines te halen.

Als uw projectleider bij elke ontwikkelingsfase systematisch moet wachten op de benodigde inhoud van uw kant uit, loopt u het risico de deadlines te overschrijden.

U hoeft natuurlijk niet alle teksten al klaar te hebben, maar het is essentieel dat u al een idee heeft van het type inhoud en de belangrijkheid ervan, zodat u de benodigde ruimte op de verschillende schermen of pagina's van uw digitale oplossing kunt plannen.

Bepaal de projectleider:

De projectleider of Key User is de persoon binnen uw bedrijf die contact zal hebben met de dienstverlener die uw oplossing zal ontwikkelen.

Om de samenwerking soepel te laten verlopen, moet de Key User (idealiter):

- Gedurende het hele project dezelfde persoon zijn, dit is een permanente rol. Als u voortdurend van contactpersoon verandert, verspilt u tijd omdat bepaalde aspecten van het project telkens opnieuw moeten worden uitgelegd. Het beperken van het aantal contactpersonen voorkomt ook potentieel informatieverlies en fouten.

- Aanzienlijke beslissingsbevoegdheid hebben bij de uitvoering van het project. Als de Key User bij elke kleine beslissing de mening van anderen moet vragen, heeft dit invloed op de totale duur van het project, omdat er altijd gewacht moet worden op feedback van het team. Het is dus belangrijk dat deze persoon beslissingen kan nemen.

- Het gehele project begrijpen, evenals het belang en de impact van elke functionaliteit.

- Open staan voor veranderingen en nieuwe ideeën. Een positieve houding en flexibiliteit vergemakkelijken het verloop van het project.

De communicatie tussen u en uw dienstverlener moet zo duidelijk en transparant mogelijk zijn.

Stel uw budget vast:

Voordat u een dienstverlener inschakelt, is het belangrijk om bepaalde criteria, zoals uw budget, vast te stellen.

U moet een maximale budgetlimiet vaststellen die niet mag worden overschreden. U moet kosten inplannen voor de ontwikkeling van uw project, maar ook voor onderhoud.

Het is belangrijk om een deel van uw budget te reserveren voor onderhoud (zowel correctief als evolutief) en niet alles uit te geven aan de eerste versie van uw oplossing. Zodra u het heeft gelanceerd, kunt u, dankzij de feedback van gebruikers, bepalen of u wijzigingen aan uw product moet aanbrengen.

U moet ook rekening houden met een budget voor onvoorziene uitgaven die zich tijdens het project kunnen voordoen.

En naast de kosten voor ontwikkeling moeten er voor B2C-projecten marketingbudgetten worden gereserveerd om uw product te lanceren, anders heeft u mogelijk maar heel weinig gebruikers.

#3.

Gedurende de ontwikkeling van uw project

Beschikbaar zijn:

Voor een succesvolle samenwerking met uw projectleider moet u gedurende de ontwikkeling van uw project beschikbaar zijn.

Als uw projectleider vragen heeft of een document nodig heeft, probeer dan zo snel mogelijk te reageren om vertraging van uw project te voorkomen.

Bij veel IT-ontwikkelingsbedrijven zijn de dagen waarop ontwikkelaars aan uw project werken van tevoren gepland in een tijdslijn. Daarom moeten ze alle informatie hebben om vooruitgang te boeken. Als essentiële informatie ontbreekt, kan uw project worden uitgesteld naar een latere datum, wat gevolgen kan hebben voor de leveringstermijnen van uw project.

Besteed ook aandacht aan de verzoeken van uw projectleider.

Bijvoorbeeld, als ze u gebruikersverhalen (uitleg van een functie vanuit het perspectief van de gebruiker) of wireframes (diagrammen van uw oplossing) laten zien, neem de tijd om ze zorgvuldig te lezen om er zeker van te zijn dat uw projectleider de juiste richting op gaat.

Controleer uw product:

In softwareontwikkeling wordt vaak de Agile-methodologie, specifiek Scrum, gebruikt voor projectmanagement. We gebruiken dit ook bij Deuse. Deze methode beveelt aan de ontwikkeling op te delen in verschillende fasen, zogenaamde sprints.

Na elke sprint ontvangt de klant een oplevering (een demovideo, schermafbeeldingen of een testwebsite/applicatie) van wat de dienstverlener heeft ontwikkeld. Het doel is feedback te geven en alles te noteren wat moet worden gewijzigd.

Deze feedback maakt correcties en aanpassingen aan uw project tijdens de ontwikkeling mogelijk.

Neem de tijd om uw product grondig te controleren na elke fase, zodat ontwikkelaars uw project kunnen aanpassen om perfect aan uw behoeften te voldoen.

Om de voortgang van uw project niet te belemmeren, is het essentieel om uw feedback op dit moment te geven en niet halverwege een sprint.

Uw doelstellingen niet vergeten:

Zodra de ontwikkeling van uw digitale oplossing is begonnen, is het essentieel om uw oorspronkelijke idee (niet tot in elk detail) en uw doelstellingen in gedachten te houden om te voorkomen dat u te ver afdwaalt, wat kan leiden tot extra kosten en vertragingen.

Natuurlijk kunnen er tijdens het proces veranderingen optreden, en deze moeten in overweging worden genomen. Het is essentieel om altijd te weten wat er moet gebeuren om op het juiste spoor te blijven.

Soms overweegt een klant de oorspronkelijk gevraagde oplossing niet meer en wijkt te veel af door nieuwe verzoeken. Het risico bestaat dan dat er versnippering ontstaat en het ideale product niet ontwikkeld kan worden.

Consistent blijven:

Hoewel de projectmanagementmethode SCRUM, die vaak wordt gebruikt in IT-ontwikkeling, wijzigingen tijdens het project gemakkelijker mogelijk maakt, is het nog steeds belangrijk om te beseffen dat sommige aanpassingen moeilijker zijn dan andere.

Bijvoorbeeld, als u het ontwerp van uw oplossing hebt goedgekeurd en uw dienstverlener het heeft geïntegreerd, is het moeilijk om het later te wijzigen.

Het is essentieel om consistent te blijven in uw verzoeken.

#4.

Nadat uw project is ontwikkeld

Gebruik bètatesters:

Als u de ontwikkeling van uw project hebt gevalideerd, vraag dan mensen die er niet bekend mee zijn om je oplossing te testen.

Mensen die uw oplossing voor het eerst gebruiken, gedragen zich misschien niet zoals je verwacht.

Het projectteam en het ontwikkelteam kunnen een bevooroordeelde kijk hebben op het project.

U heeft dus een neutrale mening nodig om eventuele zwakke punten of gebieden voor verdere verbetering op te sporen. Sommige klanten vragen zelfs om een extra sprint voor aanpassingen.

Wees niet bang om uw project te onthullen:

Sommige klanten zijn bang om naar buiten te komen met hun project omdat ze willen dat alles perfect is voordat ze het onthullen.

Vergeet niet dat er aanpassingen kunnen worden gedaan na de ontwikkeling en publicatie.

Merk op dat u juist dankzij de feedback van gebruikers zult weten of uw Product Market Fit heeft bereikt : of uw product consumenten aanspreekt en zijn plaats in de markt heeft gevonden, waar alle projectontwikkelaars naar op zoek zijn.

Misschien moeten er een paar veranderingen doorgevoerd worden om zover te komen, maar zonder uw product te laten testen, zult u nooit weten of de vooropgestelde doelen werden bereikt.


Als u deze tips volgt, zou uw project goed moeten gaan.

Heb je een vraag, een project om te ontwikkelen?Twijfel niet langer en neem contact met ons op!